Aikainen norppa muikun nappaa

Sisu-kuutti ui kalaa kohti: "Hop!"
Kala karkaa ja Sisu-kuutti on pettynyt: "Pöh."
Parvi kaloja ui Sisu-kuutin lähellä: "Haa..."

Vaikka emot opettavat kuutteja saalistamaan, kalojen pyytäminen vaatii vielä harjoittelua.